Msze święte w niedziele i święta:
8:00, 10:30, 15:30
Okazja do spowiedzi:
15 minut przed każdą mszą
Msze święte w tygodniu:
Poniedziałek, czwartek, sobota: 17:00
Wtorek, środa, piątek: 7:00

Chrzest

Sakramentu chrztu udzielamy na wyraźne życzenie rodziców lub opiekunów wyrażających chęć religijnego wychowania swojego dziecka. Dziecko do sakramentu chrztu w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka na dwa tygodnie przed terminem.

Dokumenty i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu:

 1. Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca urodzenia /oryginał/.

 2. Uzupełniony formularz

 3. Na chrzestnych powinno wybrać się praktykujących katolików, będą to bowiem ludzie zaufania dziecka i całej rodziny. Mają oni w razie potrzeby wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i moralności chrześcijańskiej.

 4. Ojcem i matką chrzestną może zostać:

  • każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,
  • przyjął trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,
  • osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła Rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego).
 5. Ojciec lub matka chrzestna, jeśli są z poza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii (do której należą, na terenie której mieszkają) stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca - matki chrzestnej.

 6. Rodzice dziecka i chrzestni w czasie Mszy św. chrzcielnej winni przystąpić do Komunii Świętej, dlatego też wcześniej winni odbyć spowiedź świętą.

 7. "Karteczki" SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA RODZICÓW DZIECKA oraz RODZICÓW CHRZESTNYCH otrzymują rodzice w czasie zgłaszania dziecka do chrztu w kancelarii parafialnej.

 8. Nauka przed chrztem - katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w czwartek lub piątek przed datą chrztu św. po Mszy św. wieczornej w kaplicy św. Barbary.

 9. Aby ochrzcić dziecko z innej parafii wymagana jest zgoda Księdza Proboszcza tamtej parafii.

 10. Rzeczy potrzebne do sakramentu chrztu świętego:

  • świeca chrzcielna (ojciec chrzestny)
  • biała szata - biała ozdobna koszulka, którą nakłada się podczas liturgii chrzcielnej (matka chrzestna).