Msze święte w niedziele i święta:
8:00, 10:30, 15:30
Okazja do spowiedzi:
15 minut przed każdą mszą
Msze święte w tygodniu:
Poniedziałek, czwartek, sobota: 17:00
Wtorek, środa, piątek: 7:00

Parafialna Rada Duszpasterska

Kanon Prawa Kanonicznego stanowi:

„Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”. (KPK kan. 536)

Pierwsze zebranie rady odbyło się 20 października 2014 roku.

  1. ks. Andrzej Ahnert – przewodniczący Rady

  2. p. Regina Hajduk – zastępca przewodniczącego Rady

  3. Bem Marek

  4. Gazda Erwin

  5. Kamionka Maria

  6. Kempa Stefan

  7. Adrianna Pustelny

  8. Zygmunt Sładek

  9. Krystian Ćmiel

  10. Katarzyna Stencel